اطفال

امروزه دندانپزشکی اطفال از اهمیت بسیاری برخوردار است.هدف از دندانپزشکی اطفال آموزش های مرتبط با سلامت دهان و دندان جهت پیشگیری از پوسیدگی های دندانی در کودکان و حفظ دندان های شیری و دائمی کودکان است.

در دندانپزشکی کودکان آموزش هایی در زمینه ی تمیز کردن دندان های کودکان و نوزادان، روش های مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، رژیم غذایی و تغذیه مناسب ارائه داده می شود.

فلورایدتراپی

یکی از راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان های کودکان است.

تماس با دکتر رنجبرفرد

فیشورسیلانت

شیارهای عمیق دندان با مواد مخصوص پر می شود

فیشورسیلانت

یکی از مهم ترین درمان ها در کودکان انجام درمان پیشگیرانه فیشورسیلانت دندان های شش دائمی است که بعد از رویش کامل اولین دندان دائمی صورت می گیرد .با انجام درمان فیشورسیلانت شیارهای عمیق دندان با مواد مخصوص پر می شود و مانع از پوسیدگی زودهنگام دندان می شود.

فلورایدتراپی

یکی از راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان های کودکان فلوراید تراپی است که هر 6 ماه یکبار صورت می گیرد.خوشبختانه امروزه فلوراید تراپی در مدارس برای کودکان هر 6 ماه یکبار انجام می شود.فلوراید تراپی در مطب به دو صورت وارنیش فلوراید و ژل فلوراید انجام می شود.

مدت زمان انجام فلوراید تراپی زیاد نیست و حدود 10 دقیقه طول می کشد هم چنین بدون درد است و نیاز به استفاده از ماده بی حسی ندارد.

در سن 6 سالگی باید الگوی رشد اسکلتال و دندانی کودکان ارزیابی شود و در صورت اختلال در الگو باید درمان لازم جهت تحصیح الگوی رشد هر چه سریعتر انجام شود.